مهدی احمدزاده

صفحه شخصی مهدی احمدزاده

مهدی احمدزاده

صفحه شخصی مهدی احمدزاده

مهدی احمدزاده
CMIK مخفف چهار کلمه Culture -Management -Information- Knowledge می باشد و مقصود حرکت در راستای این چهار اصل و کمک به بهبود و توسعه آنهاست.
بایگانی

مهدی احمدزاده                                                                                    

وضعیت تحصیلات:
 
کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات   

کارشناسی ارشد : مدیرت دولتی- گرایش مدیریت  نیروی انسانی

سوابق علمی:

تألیف و مقالات:

ü      jتالیف کتابچه ترویجی" تعاون از دیدگاه های مختلف" ( سال 1388)

ü     j تالیف کتاب "بررسی تطبیقی شرکتهای تعاونی با شرکتهای سهامی خاص در حقوق ایران" (سال 1389)

ü      مقاقاله" سیاستهای اجرایی مرتبط با بخش تعاون در اصل 44 قانون اساسی"(همایش تعاون و اصل 44 سال 1389)

ü      مقاله (پوستر)" تاثیر عوامل مدیریتی در غالب تعاونی در بهبود عملکرد دانه های روغنی" ( اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی- دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد - سال 1389)

ü      ارائه مقاله(سخنرانی)" سیاست های مدیریت ریسک در گسترش کشت گیاهان روغنی در استان خراسان شمالی"
 (
اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی- دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
- سال 1389)

ü      مقاله(سخنرانی)" تأثیر آموزشهای کاربردی اعضاء تعاونیها در افزایش فرصت های شغلی بخش تعاون استان خراسان شمالی"(همایش ملی راهکارهای ارتقاء تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی- فنی و حرفه ای
- سال 1391)

ü      ارائه مقاله  (پوستر)" تأثیر آموزشهای کاربردی اعضاء تعاونیها در افزایش سرمایه گذاری بخش تعاون استان خراسان شمالی"( همایش ملی راهکارهای ارتقاء تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی- فنی و حرفه ای
- سال 1391)

ü      مقاله(پوستر) "نوآوری های استراتژیاقیانوس آبی در جهان" (همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذبری سال1393)

ü      ارئه مقاله(پوستر) "تحلیل و رتبه بندی عوامل راهبردی و رقابت پذیری و تدوین سند توسعه با استفاده از مدلهای swot و tapsis (مطالعه موردی شرکت برق خراسان شمالی" (همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذبری سال1393)

ü      ارائه مقاله (پوستر) " تبیین نقش نوآوری های استراتژی اقیانوس آبی در موفقیت تعاونیها" (کنفرانس بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی سال 1394)

ü       ارائه مقاله (پوستر) " بررسی تأثیر عملکرد بخش تعاون بر توزیع عادلانه در آمد در ایران طی سالهای 1385-1389 با استفاده از داده های تابلویی" (کنفرانس بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی سال 1394)

بخشی از سوابق اجرایی:

ü      کارمند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

ü      مدرس دانشگاه ها و مراکز علمی

ü      شش سال دبیری اتاق فکر تعاون استان

ü      عضویت در نظام مهندسی خراسان شمالی ( سال 1383 تا کنون)

ü      دبیرعلمی و اجرایی ده جشنواره، کنفرانس و همایش استانی و ملی

ü      مدیرتحقیقات، آموزش و ترویج  (از سال 1387 لغایت 1392)

ü      مشاور برترکار آفرینی و اشتغال به انتخاب دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

ü      مروج برتر ملی در حوزه تعاون کشور به انتخاب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ü      مدرس برتر دانشگاهی به انتخاب دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

ü      مدیر برتر آماری به انتخاب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عضو عضو کمیته علمی در  سه دوره جشنواره کارآفرینان برتر استانی

عضو     مشاور طرحهای اقتصادی و کسب و کارهای نو

ü      داور علمی دو جشنواره های علمی و کاربردی

ü      ناظر سه طرح تحقیقاتی

ü      و ده ها تجربه اجرایی دیگر...


کلام دل:

من دانش آموخته مهندسی (به اصطلاح فارغ التحصیل علوم دقیقه) در مقطع کارشناسی هستم که پس از فراغت از تحصیل؛ وارد بازار کار (دنیای واقعی) شده  و کم کم این مطلب ذهنم را در گیر کرد که در این کشور پهناور و در دنیای امروز در علوم مختلف پیشرفتهای زیادی شده ولی پتانسیل های بالقوه بیشتری وجود دارد اما چرا این پتانسیل ها  بالفعل نمی شوند  ...

دلیل این همه درگیری و اختلاف در دنیای واقعی چیست؟؟؟

.

بعد از کسب تجربه واقعی  در دنیای واقعی پاسخ را دریافتم ...... عدم ارتباطات درست و بجا بین ما انسانها ، ضعف در فرهنگ غالب سازمانها، ضعف در مدیریت سازمان ها، ضعف در تولید اطلاعات کاربردی  ، استفاده از دانش های کارآمد  و در نهایت عدم توجه مناسب به نیروی انسانی این مزیت رقابتی سازمانها...

پس تغییر رشته تحصیلی و ...

خدارو شکر امروز خیلی از این تغییر راضی هستم ولی میدانم باید خیلی بیشتر تلاش کنم.

با ارادت ؛مهدی احمدزاده